Tidsbokning & Kontakt (MÅN-FRE) 040-57 81 81

Neuro Rehab

Första besöket

När Du söker Dig till oss får Du ett individuellt omhändertagande med undersökning och bedömning. Bedömningen av Din funktion ligger alltid till grund för behandlingen. Vår utgångspunkt är patientens särskilda behov, personlighet och individuella förutsättningar. Vid första besöket kommer Du att få berätta om Dina funktionsnedsättningar och vilka problem Du har. Samtalet följs av en undersökning där fysioterapeuten fokuserar på Dina funktionsnedsättningar.

Första besöket avslutas med ett gemensamt samtal där Du och fysioterapeuten tillsammans bestämmer lämpliga och realistiska mål för behandlingen. Målen utvärderas och följs kontinuerligt upp.Den behandling som vi erbjuder baseras på aktuell forskning, medicinsk grund och evidens.

Läs mer om vår behandlingsfilosofi