Tidsbokning & Kontakt (MÅN-FRE) 040-57 81 81

Neuro Rehab

Vår behandlingsfilosofi

Med utgångspunkt från patientens individuella behov

För att kunna planera för och genomföra behandlingar utgår vi alltid från patientens individuella behov. Behandlingarna varierar men baseras på kunskap om återinlärning av motorisk kontroll och beaktande av kognitiva och perceptuella problem. Vi arbetar med styrke- och rörelseträning, tonusnormalisering, balans- och koordinationsträning, vestibulär rehabilitering.

RfpHf8_w6ewuWWPkk5eMxz49OPcZ7HCZtDpraSCS55w,WTrPSTbh0cMLd5pNDyUQFcGzqUZgYplt5Mhsl4o5aUs,Ukpof0XXleNZ1_uC92EF9fcqREl_u-2uSC5xmrSQbSM

Ett forskning- och utvecklingsorienterat arbetssätt

Forsknings- och utvecklingsarbete är en integrerad del av arbetssättet. Som specialiserade sjukgymnaster söker vi löpande efter ny kunskap. Vi granskar kritiskt relevant kunskap och nya rön inom såväl specialområdet som närliggande kunskaps- och kompetensområden. Detta görs för att vara uppdaterade och för att optimera insatserna för våra patienter.

Skräddarsydda träningsprogram

Vi kan hjälpa Dig att träna upp Din styrka, kondition, balans, rörelse- och gångförmåga. Du kan också få hjälp med råd om egenträning. Vi hjälper Dig att hitta aktiviteter som gör att Du kan öka Din fysiska aktivitet. Vi kan hjälpa Dig att bevara och förbättra Din rörlighet och få bättre balans mellan spänd och avspänd muskulatur. Vi ger råd och hjälp till smärtlindring genom bland annat akupunktur och TENS.  För att bibehålla funktioner så länge som möjligt kan det vara viktigt med ett skräddarsytt träningsprogram. Om du har assistenter kan vi visa dem hur de kan hjälpa Dig på bästa sätt. Som sjukgymnaster med specialistkompetens kan vi tillsammans med andra personalgrupper medverka till att Du i Din vardagssituation kan tillvarata Dina resurser optimalt.

Övriga insatser vid behov

Vid behov deltar vi i vårdplanering, följer med till ortopedteknisk verkstad vid ortosutprovning, instruerar och ger råd till personliga assistenter och anhöriga, rekommenderar och vid behov följer med till annan fysioterapeut eller fysisk aktivitet för att underlätta övergång. Arbetet bedrivs i samråd med Dig och/eller Dina närstående samt i samverkan med annan berörd vård- rehabiliterings- och hemtjänstpersonal.

Stort kontaktnät i Malmö och Lund med omnejd

Vårdkedjan befrämjas av vårt breda kontaktnät och samarbete med andra kliniker. Vi samverkar med neurologklinikerna vid Skånes universitetssjukhus och enheter inom primärvård och kommun. Vi har även kontakt med fysioterapeuter med specialkunskap inom andra områden och kan hjälpa Dig med kontakter för att komma vidare med träning och fysisk aktivitet i egen regi.

Vi har inte gruppbehandlingar och vi utför inte hembehandlingar. Av säkerhets skäl har vi inte möjlighet att behandla personer som behöver lift vid förflyttning eller hjälp av två personer vid förflyttning.