Tidsbokning & Kontakt (MÅN-FRE) 040-57 81 81

Neuro Rehab

Eva Bramell-Risberg

Leg Sjukgymnast med inriktning mot neurologi, gerontologi och geriatrik

Jag har arbetat som sjukgymnast sedan 197Sd6Be6mtx-vnR44Q_JGU_euWwPcaTJfgidcue0p_csQ,LR1uNsGxgoN6D6potiIBtyAr4HvY01aeppw3duuMeII,fl8Rz5xSLiyFhEtGfxWXSdnDjdZpPjXLZawQv-RZMTs1 mestadels i Sverige men även i Danmark och USA. Jag har lång erfarenhet av såväl kliniskt som administrativt arbete liksom erfarenhet av utvecklings- och forskningsarbete. Jag har arbetat både inom offentlig och privat verksamhet och driver eget företag sedan 1995 varav de senaste åren vid NeuroRehab tillsammans med Cecilia Winberg. Sedan 1998 har jag även varit involverad i utvecklings- och forskningsarbete med koppling till Geriatriska kliniken, Skånes Universitetssjukhus.

Specialistkompetens inom neurologi samt gerontologi och geriatrik

Mitt stora intresseområde har alltid varit nervsystemet liksom behandling och träning av patienter med neurologiska besvär och besvär relaterat till det åldrande nervsystemet. Det är inom området neurologisk och geriatrisk sjukgymnastik som jag arbetat hela min verksamma tid som sjukgymnast. Kontinuerligt och parallellt med mitt arbete har jag vidareutbildat mig och tog 1997 magisterexamen. Specialistkompetens inom neurologi samt gerontologi och geriatrik fick jag 2002.