Tidsbokning & Kontakt (MÅN-FRE) 040-57 81 81

Neuro Rehab

Våra Patientgrupper

Våra patientgrupper

Vanliga tillstånd på mottagningen är dystoni, huvudvärk, gång- och balansrubbningar, multipel skleros (MS), Neuro Muskulära Sjukdomar (NMD), Parkinsons sjukdom, polyneuropati, stroke, yrsel och andra neurologiska sjukdomar.

Läs mer om relevant behandling för Ditt tillstånd genom att klicka i menyn.

Vad kan Du som patient förvänta Dig av oss?

När Du söker Dig till oss får Du ett individuellt omhändertagande med undersökning och bedömning. Bedömningen av Din funktion ligger alltid till grund för behandlingen.