Tidsbokning & Kontakt (MÅN-FRE) 040-57 81 81

Neuro Rehab

Dystoni

Vad kännetecknar dystoni?dystoni

Dystoni är en grupp av neurologiska sjukdomstillstånd som kännetecknas av muskelsammandragningar som tvingar vissa delar av kroppen till onormala och ibland smärtsamma rörelser eller kroppsställningar.

Fysioterapi som behandling

De flesta patienter med cervikal dystoni får god effekt av botulinumtoxin. Detta kan kompletteras med fysioterapeutisk behandling som syftar till att patienten ska kunna kontrollera berörd muskulatur och vara avspänd i rörelse och hållning, bibehålla balans i kroppen samt träna upp styrkan i svaga muskler. Behandlingen kan bestå av töjningar, anpassad muskelträning, balansträning, rytmiska rörelser samt rådgivning om strategier för att på lämpligt sätt kunna hantera sin dystoni.

Läs mer på dystoni.se