Tidsbokning & Kontakt (MÅN-FRE) 040-57 81 81

Neuro Rehab

Gång- och balansrubbningar

2CvMLalJftRl7lZBfMHPPkrme5V7l3gehKqH_FIqCYQ,BMN6e6xeq8acRFTm60uyp8hKpMbZdJlFycpA-sdzloEGång- och balansrubbningar ingår ofta som ett delsymtom i andra neurologiska sjukdomar och är även vanligt när man blir äldre. Vi kan hjälpa dig med att göra en analys av dina problem och utifrån denna ger förslag på träning som kan förbättra din gång och balansförmåga.

Sjukgymnastik som behandling

Påverkad gång- och balansförmåga kan självklart bero på många olika saker varför vi anser det viktigt att göra en ordentlig undersökning och bedömning av besvären. Baserat på resultatet av denna planerar vi sedan behandlingen som kan bestå av gång-, balans-, styrke- och uthållighetsträning. Syftet är att försöka normalisera gångmönstret och få en ökad stabilitet i stående och vid gång. Vi kan även hjälpa till med utprovning av hjälpmedel om det skulle vara aktuellt.