Tidsbokning & Kontakt (MÅN-FRE) 040-57 81 81

Neuro Rehab

Neuromuskulära sjukdomar (NMD)

balansrubbningar-1Vad kännetecknar NMD

Det finns många olika neuromuskulära sjukdomar varav flertalet är ärftliga och ovanliga. Det vanligaste symtomet är muskelsvaghet vilket i sin tur kan leda till bland annat ledstelhet

Sjukgymnastik vid NMD

Få neuromuskulära sjukdomar kan idag botas, men det finns många behandlingsinsatser som är viktiga för att förbättra funktionen. Målet är att underlätta rörlighet och motverka ledstelhet samt underlätta det dagliga livet. Viktigt är att hålla igång de muskler som fortfarande fungerar. Rörelseträning under handledning är betydelsefullt för att bibehålla rörelseförmågan och öka uthålligheten i muskeln. Man kan behöva sporras för att komma igång och få hjälp och rådgivning angående lämplig fysisk aktivitet, hjälpmedel och anpassning av bostaden och arbetsplatsen.
Smärtor är ofta en bieffekt vid muskelsvaghet. Det är då viktigt att få hjälp med att korrigera sin gång så att man belastar skelettet och kroppen på rätt sätt. Som sjukgymnaster kan vi ge värdefulla råd kring gång- och balansteknik, ge smärtlindrande behandling samt även hjälpa till att prova ut olika hjälpmedel.