Tidsbokning & Kontakt (MÅN-FRE) 040-57 81 81

Neuro Rehab

Polyneuropati

polyneuropatiVad kännetecknar Polyneuropati

Polyneuropati är ett samlingsbegrepp för sjukdom i den perifera delen av nervsystemet. Det karaktäristiska för polyneuropati är att många nerver är involverade. Oftast drabbas de längsta nerverna först, vilket innebär att sjukdomen har en benägenhet att starta i benen/fötterna. Senare kan symtomen spridas uppåt respektive drabba händer/armar. Vissa polyneuropatier ingår som en undergrupp i den neuromuskulära sjukdomsgruppen.

Fysioterapi vid Polyneuropati

Vid såväl ärftlig som förvärvad polyneuropati är det viktigt med kontakt med fysioterapeut för träning och rådgivning. Vi ger information och rådgivning kring stretching och gång- och balansteknik samt hjälper Dig med specifik träning. Inriktningen är att bevara och stärka muskelfunktion, balans och rörelseförmåga, med fokus på det som fortfarande fungerar. För att bibehålla funktioner så länge som möjligt kan det vara viktigt att man tränar med ett skräddarsytt träningsprogram.
Smärtor är ofta en bieffekt vid muskelsvaghet, där vi bland annat kan hjälpa till med korrigering av gången så att kroppen belastas på rätt sätt. Smärtan kan i vissa fall också lindras av elektrisk nervstimulering (TENS) eller akupunktur som komplement till läkemedel.
Adekvata och anpassade hjälpmedel kan underlätta vardagen.