Tidsbokning & Kontakt (MÅN-FRE) 040-57 81 81

Neuro Rehab

Stroke

 Vilka symtom kännetecknar stroke?

Efter en stroke kan man drabbas av olika symtom beroende på var skadan är lokaliserad. Funktionsnedsättningarna är ofta lokaliserade till ena kroppshalvan.

iTp0qWuEoJWF2tEd-ESDL2G1bzcsZa2tSrzFcDXRkmw,yCqHtf2jCRlELark9_bkoIUfXu5OXGEICl4IeEZ-IyI

 

 

Sjukgymnastik vid stroke

Behandlingen baseras på och planeras utifrån de funktionsnedsättningar som Du som patient har. Det är vanligt med påverkan på gång och balans och nedsatt kraft. Behandlingarna grundar sig på teorier om återinlärning av motorisk kontroll. Vi beaktar kognitiva såväl som perceptuella problem. Vi kan hjälpa dig att träna styrka, gång, balans och att förbättra och bibehålla din rörlighet. Vi ger även behandling efter injektion med botulinumtoxin.

Det kan behövas återkommande behandlingsinsatser.

Läs mer på Strokeförbundet.se